İSG

İSG 2018-04-19T11:08:08+03:00

Şirketimizdeki tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımız, stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve komşularımız için uygun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) koşullarını sağlamak ve bu koşulları sürekli iyileştirmek öncelikli hedefimizdir.
İSG alanındaki hedefimiz daima üretim hedefinin önünde tutulacaktır.
Çalışanlarımızın, stajyerlerimizin ve tedarikçilerimizin İSG hususunda müşterilerimize, ziyaretçilerimize ve komşularımıza örnek olacak şekilde sorumluluk bilinciyle davranmaları sürekli teşvik edilecektir. En üst seviyedeki yöneticilerimizden başlayarak tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla paylaşılacak bu sorumluluk çerçevesinde:

* İSG MEVZUATI yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek
* Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bağlılıkla uyacağı bir İSG KÜLTÜRÜ oluşturmak
* “ÖNCE GÜVENLİK” prensibini her çalışanımızın benimsemesini sağlamak
* İSG çalışmalarımızı SÜREKLİ İYİLEŞTİRME felsefesi ile yürütmek
* İSG koşullarının sürekli iyileştirilmesi için ÇALIŞANLARIMIZIN AKTİF KATILIMI’NI sağlamak
* Ortam kaynaklı riskleri engellemek için gerekli analizleri yaparak PROAKTİF ÖNLEMLER almak
* Davranış kaynaklı riskleri engellemek için çalışanlarımızın tüm EĞİTİM ihtiyaçlarını karşılamak
* Gerçekleşen risklerin tekrarını önlemek için VAKA ANALİZİ yaparak gerekli tedbirleri almak
* İSG için gerekli İŞ GÜCÜ ve FİNANS KAYNAĞI ayırmak
* Şirketlerimiz arasında bilgi paylaşımını da sağlayacak YILLIK İSG PROGRAMI oluşturmak
* İSG İÇ DENETİMİ yaparak İSG Politikamızın takipçisi olmaktır